ביצוע החזרי מס לשכירים

החזרי מס לשכירים, הנו שירות אשר במסגרתו אני מבצע בדיקת זכאות להחזר מס עפ"י פרמטרים מסוימים.
במידה והלקוח נמצא זכאי להחזר מס, מוגשת בקשה לרשות המיסים להחזר עבור השנה הרלוונטית בה קיימת זכאות להחזר.
כאמור, את הבקשה להחזר מס ניתן לבצע עד 6 שנים אחורה.
(השנים הרלוונטיות לבדיקת זכאות להחזר מס הן 2009 – 2014 ) .

יוני 1, 2015 3:41 pm Published by