הכנת דוחות אישיים

חברות בע"מ מנוהלות על ידי בעלי השליטה המחזיקים בהן .

כאמור, הגשת דוחות אישיים שנתיים למס ההכנסה לבעלי השליטה בחברה, הנו חלק חשוב ומקצועי משירותי המשרד.

יוני 1, 2015 2:59 pm Published by