דוחות ואישורים מיוחדים לצרכי הנהלה

• הכנת אישורים ודוחות מיוחדים המשמשים את מנהלי החברה בקבלת החלטות
הקשורות לניהול העסק .
• הפקת דוחות תחזית רווח והפסד ובניית תקציבים לצורך התנהלות שוטפת .

יוני 1, 2015 3:44 pm Published by