היערכות תום שנת 2016 – הפקדה לקרן השתלמות

שנת 2016 עומדת להסתיים אוטוטו ….

האם ניצלתם את התקרות המקסימליות עבור הפקדה לקרן השתלמות ?

שכיר , עצמאי וגם בעל שליטה בחברה יכולים להפקיד לקרן השתלמות .

אצל שכיר ובעל שליטה בחברה ההפקדות מתבצעות בדרך כלל באופן שוטף מדי חודש בחודש דרך תלוש השכר .
עצמאי יכול גם כן להפקיד באופן שוטף מדי חודש בחודשו או אפילו בסכום חד פעמי .

שכיר–
 ניתן להפקיד עד 10% מהשכר ועד לתקרה של 15,712 ש"ח בחודש .

 75% מהסכום תשלם החברה ו – 25% ישולמו על ידי העובד.

עצמאי –

 יותר ניכוי של 4.5% מגובה ההכנסה החייבת מעסק ועד סכום של 261,000 ₪ בשנה וזאת בתנאי שיופרש תחילה 2.5% מאותה הכנסה.

 כלומר סך ההפקדה צריך להסתכם לשיעור של 7% מההכנסה החייבת מעסק עד ל – 261,000 ₪ בשנה .

 מדובר על הפקדה מקסימלית של 18,270 ₪ בשנה.

בעל שליטה בחברה-

 ניתן להפקיד עד 10% מהשכר ועד לתקרה של 15,712 ₪ בחודש .

 75% מהסכום תשלם החברה ו 25% ישולמו על ידי בעל השליטה.

 בעל השליטה לא ייהנה מזיכוי/ניכוי אך לחברה תותר הוצאה בשיעור מקסימלי של 4.5% מההכנסה הקובעת עד 188,544 ₪ בשנה.

כללי –

ההפרשה לקרן השתלמות לפי התקרות הנ"ל פטורה ממס בעת המשיכה

כעבור 6 שנים או כעבור 3 שנים בהגעה לגיל פרישה או אם הסכומים משמשים להשתלמות .

אם בעל חשבון קרן ההשתלמות נפטר, אז המשיכה תינתן ללא מגבלת תקופה בידי יורשיו.

עמידה במסגרת התקרות ובמסגרת הזמן תקנה פטור ממס רווחי הון על הקרן, התשואות והרווחים.

המידע הכלול במאמר זה אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי וכן אינו מהווה המלצה על נקיטת פעולה מסוימת .האחריות לשימוש במידע היא באחריותו המוחלטת של המשתמש .
אין הכותב אחראי בצורה כלשהיא לתוכנו של המידע וכל שימוש במידע מחייב בדיקה או קבלת יעוץ על בסיס מקצועי .
המידע האמור נכון למועד כתיבתו ועשוי להשתנות מעת לעת בשל שינויים בהוראות החוק וכיו"ב .

כל הזכויות שמורות לכרמי יחזקאל ,רו"ח

דצמבר 2, 2015 12:20 am Published by