הצהרת הון גם שהון אינו המון

לבטח נתקלתם לא פעם במושג הצהרת הון…

אלו מכם שעמדו בפתיחת עסק כאשר העסק הוא בחיתוליו , נדרשים להציג לרשויות המס דוח שנקרא בשם כל כך מיוחד ומוכר גם אם אין בו המון,
הלא הוא דוח הצהרת הון.
בתוך כך, עסק קיים אינו מנוע מהגשת הצהרת הון, ובעל העסק יידרש על ידי רשות המיסים להגשת הדוח אחת למספר שנים .

למה ועל מה כל ההון ?!


כאשר נדרשתם להגשת הצהרת ההון , לא מומלץ להגישה בעצמכם אלא לפנות לרואה חשבון .

רואה החשבון יבקש מכם רשימה שמונה ומצהירה על כל ההון השייך לכם.

הצהרת הון במילים יותר רשמיות, הינו דוח נדרש של מס הכנסה.

רשות המס דורשת לדווח על נכסיכם וחובותיכם בארץ ובחו"ל . כאמור, מלבד כספים, חובה לדווח על השקעות בחברות או בעסקים פרטיים וכן על כל נכסי הנדל"ן
אשר ברשותכם והן על חשבונות בנק, פיקדונות ותיקי ניירות ערך ,כלי רכב, תכניות חסכון, ביטוחי חיים , קרנות השתלמות, קופות גמל וקרנות פנסיה ,
תכולת הבית, ואפילו על הלוואת המשכנתא ויתרות קרן שלה.

המטרה מאחורי הצהרת ההון –

כמו בכל דבר עומדת מטרה. כך גם בהצהרת הון. כאשר המטרה בסוגיה זו נועדה לתת למס הכנסה את המידע על הנכסים שלכם בניכוי ההתחייבויות
ליום מסוים וזאת לשם בדיקת מהימנות לדיווחי הצהרת ההון בין הראשונה המוגשת לבין השנייה.
מס הכנסה ירצה לבחון את מהימנות דיווחי הכנסות וההוצאות בדוחות השנתיים שהוגשו בתקופות שבין שתי ההצהרות . כאשר רשות המיסים מבצעת
בדיקה בין הצהרת ההון הראשונה והשנייה ובוחנת אם יש פרופורציה בין ההכנסות וההוצאות לבין גידול ההון.

המועד החוקי להגשת הצהרת ההון הוא תוך 120 יום ממועד הדרישה .

המידע הכלול במאמר זה אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי וכן אינו מהווה המלצה על נקיטת פעולה מסוימת .
האחריות לשימוש במידע היא באחריותו המוחלטת של המשתמש .
אין הכותב אחראי בצורה כלשהיא לתוכנו של המידע וכל שימוש במידע מחייב בדיקה או קבלת יעוץ על בסיס מקצועי .
המידע האמור נכון למועד כתיבתו ועשוי להשתנות מעת לעת בשל שינויים בהוראות החוק וכיו"ב .
כל הזכויות שמורות לכרמי יחזקאל ,רו"ח

יוני 1, 2015 5:13 pm Published by