חישובי שכר והפקת משכורות לעובדים

• עיבוד והכנת תלושי שכר לעובדים.
• התאמת הפקת התלושים להוראות החוק ודיני עבודה.
• דיווחים חודשיים ושנתיים לרשות המיסים.

יוני 1, 2015 3:41 pm Published by