ייצוג מול רשויות המס

טיפול בכל נושאי ודרישות רשויות המס:

◄ ייצוג הלקוח בדיוני שומות ברשויות המס , במידה ומתרחשים .
◄ הגדלה ,הקטנה או ביטול של מקדמות מס.
◄ שינויי כתובת .
◄ ביטולי קנסות .
◄ הפקת אישורים על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
◄ ועוד ועוד.

יוני 1, 2015 3:43 pm Published by