ליווי שוטף של העסק משלב ההקמה ולכל אורך הפעילות העסקית

עסק בהקמה, בשלביו ולאורך פעילותו זקוק לטיפול חשבונאי שוטף, מקצועי ואחראי. בתוך כך שירותיי כוללים ליווי אישי ומקצועי על היבטיו .

• ליווי אישי ושוטף החל משלב פתיחת התיקים ברשויות המס .
• המשך הליווי לכל אורך הפעילות העסקית.

יוני 1, 2015 3:43 pm Published by