פתיחת עסק עם או בלי שותפים

אתם יושבים בבית קפה או על הבר או עושים ג'וגינג בפארק . אתם חברים ממש טובים שחולמים את חלום העסק והרעיון.
רגע לפני החיבור והשילוב ביניכם, האם חשבתם, בדקתם מהם השלבים לפתיחת עסק עם או בלי שותפים?!
ההמלצות ◄הרעיונות והשלבים.
לאחר שבדקתם מה חשוב יותר או חשוב פחות ,נדרשת השמת דגש והקפדה על הסכמי ההתקשרות ביניכם. קרי, איזה סוג של עסק קורץ ומניב בעיניכם,
ואיזה "סטטוס" בוחרים לעסק?!

האם כדאי לפעול כעוסק (פטור או מורשה) , שותפות או בכלל כחברה בע"מ ?!

השלב הראשון במידה ואתם חושבים על הקמת עסק עם שותפים , הינו הכרחי וחשוב עוד לפני הקמת השותפות או החברה.
קוראים לזה הסכם הבנות ומייסדים . הסכם שבשפה חברית או פשוטה יותר מסדר את הכל לפני הכל. הסכם אשר נחתם בין השותפים או בעלי המניות
( במידה ומדובר בחברה בע"מ ) . כאשר שלב דומה לפתיחת עסק ללא שותפים אינו נחוץ או מקיים הסכם זה .

הגדרות –

עוסק פטור ◄ אם בחרתם לפתוח עסק שמראש ידוע לכם שלא תחצו או תעברו את מחזור הכספים השנתי אשר לא יעלה על – 99,003 ₪ נכון לשנת 2018
,עוסק פטור הוא המתאים עבורכם.
עוסק פטור אינו מחויב במע"מ ולפיכך אינו מחייב את לקוחותיו אף במע"מ.
ברמת הדיווח לרשות המיסים נדרש להגשת דו"ח שנתי למס הכנסה .

תשומת הלב כי ישנם חריגים שלא יכולים להיחשב כעוסק פטור ( רשימה סגורה ) .

עוסק מורשה ◄ ברמת הבהירות וההגדרה עוסק מורשה מורכב וגדול יותר בהכנסותיו מעוסק פטור אך לא בהכרח.
מאידך, עליו חלה תוספת המע"מ בניהול חשבונותיו ומחד נדרש להוסיף מע"מ ללקוחותיו. ובאשר להגשת דוחות , הינו מחויב להגיש דוח כל חודש
או חודשיים למע"מ ואחת לשנה בדוח שנתי למס הכנסה על הכנסותיו והוצאותיו.

שותפות ◄ קשר בין שני גורמים או יותר אשר מעוניינים לקיים עסק משותף על מנת להפיק ממנו רווח.
המיסוי והדיווח (מס הכנסה וביטוח לאומי ) הוא זהה בין השותפים , באופן דומה לעוסק מורשה בהתאם לחלקם היחסי בבעלות .

חברה בע"מ ◄ קפיצה אדירה ביחס לעולם העצמאים תוך קיום חוקים שונים מהאחרים שהוזכרו .חברה בע"מ (כלומר בערבון מוגבל) ,
חברה המוחזקת ומנוהלת ע"י אנשים בעלי מניות ובתוך כך אין חובה שיהיו בה מספר בעלי מניות , מספיק גם אדם אחד שמחזיק בכל מניות החברה
ומאידך כמה בעלי מניות (שותפים) .
האחריות של בעלי המניות בחברה בע"מ מוגבלת עד לגובה ההון שהשקיעו בחברה שבבעלותם .
הרישום של חברה מתבצע ברשם החברות קודם לפתיחה ופנייה לרשויות המס. כמו כן, בעוד שעוסק עצמאי נקבע לשיעור מס של עד 50 אחוזים ,
חברה בע"מ נדרשת רק לשיעור מס של 23 אחוזים בלבד ( נכון לשנת 2018 ) , כל עוד הרווחים נשארים בתוך החברה ולא נמשכים החוצה על ידי בעלי המניות כדיבידנד .

אז נכון ששיעורי המס נמוכים לחברות , מאידך דיווח על הוצאות והכנסות וניהול החשבונאי עבור חברה בע"מ מצריך יישום הנהלת חשבונות כפולה
וכן דרישה חוקית של עריכת ביקורת על ידי רואה חשבון חיצוני , עובדה המייקרת את העלויות באופן משמעותי .

המידע הכלול במאמר זה אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי וכן אינו מהווה המלצה על נקיטת פעולה מסוימת .
האחריות לשימוש במידע היא באחריותו המוחלטת של המשתמש .
אין הכותב אחראי בצורה כלשהיא לתוכנו של המידע וכל שימוש במידע מחייב בדיקה או קבלת יעוץ על בסיס מקצועי .
המידע האמור נכון למועד כתיבתו ועשוי להשתנות מעת לעת בשל שינויים בהוראות החוק וכיו"ב .
כל הזכויות שמורות לכרמי יחזקאל ,רו"ח

יוני 1, 2015 5:14 pm Published by