הכנת דוחות לשותפויות

שותפות מייצגת פעילות עסקית של מספר עוסקים אשר חברו יחדיו להקמת מיזם משותף,

הרי שזה מבורך.

בתוך כך, שירותיי כוללים הגשת דוח רווח והפסד לשותפויות מעין אלו.

יוני 1, 2015 2:58 pm Published by