שירותי הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות שוטפת לחברות ועצמאים על בסיס חודשי או דו חודשי.

השירות כולל:
• דיווחים שוטפים לרשויות המס : מע"מ , מס הכנסה וביטוח לאומי .
• הפקת דוח רווח והפסד על בסיס חודשי או דו חודשי ובתוך כך, ניתנת וקיימת אפשרות להבין ולנתח את תוצאות הפעילות של העסק באופן שוטף.

יוני 1, 2015 3:40 pm Published by